هواپیمایی آسمان

هواپیمایی آسمان
هواپیمایی آسمان یکی از شرکتهای هواپیمایی ایران است که در سال 1359 از ادغام چهار شرکت هوایی ایر تاکسی، پارس ایر، ایر سرویس و هور آسمان تشکیل یافت. شناسه: ASEMAN ایکائو: IRC یاتا: EP قطب: فرودگاه مهرآباد، فرودگاه امام خمینی، شهید دستغیب شیراز شهرهای کانونی: شهید هاشمی نژاد مشهد، سردارجنگل رشت، سنندج درباره هواپیمایی آسمان آسمان برای پوشش هر چه بهتر شبکه پروازی خود ، سه مرکز پروازی به ترتیب در تهران ، شیراز و مشهد دایر کرده است. هر یک از سه مرکز یاد شده ، خدمه پروازی و آشیانه های تعمیر و نگهداری مستقل دارند تا از این طریق ضمن جذب و آموزش نیروی متخصص بومی ، پروازهای روزا...
ادامه مطلب