هفتاد قله خمین

رشته کوههای هفتاد قله
رشته کوه های هفتاد قله در شمال شرقی شهرستان اراک، 30 کیلومتری خمین و 15 کیلومتری شمال غربی شهرستان محلات واقع شده و محدوده ای به مساحت 81 هزار هکتار را شامل می شود. بلندترین نقطه این رشته کوه، کوه هفتاد قله نام دارد که ارتفاع آن 2686 متر می باشد. ارتفاعات هفتاد قله دارای هزاران گونه جانوری است که با منطقه حفاظت شده پیرامون خود، یکی از مناطق دیدنی استان مرکزی به شمار می رود.
ادامه مطلب