هتل-نگین-تبریز

هتل نگین تبریز
هتل نگین تبریز نزدیک به ترمینال بزرگ تبریز واقع شده است . درجه: 2c مدیر: سیدعلی بهارآور تعداد تختها: 100 تعداد اتاقها: 50 سوئیت: – یک تخته: 8 دو تخته: 42 تلفن: 4798604-0411 فاکس: 4792813-0411 آدرس هتل نگین تبریز : تبریز- جنب ترمینال بزرگ تبریز
ادامه مطلب