هتل آپارتمان آسمان بوشهر

هتل آپارتمان آسمان بوشهر
هتل آپارتمان آسمان هتل دنج و کوچک که بیشتر بومیان منطقه برای استراحت در مرکز شهر آنجا را به اقامت می گزینند. آدرس: بوشهر-خیابان حافظ(عالی آباد)هتل آپارتمان آسمان تلفن تماس: 2580889 ـ 0771
ادامه مطلب