هتل-آذران-ارومیه

هتل آذران ارومیه
هتل آذران ارومیه دارای گرید هتلی 2ستاره هتلی می باشد و در ارومیه، خیابان شهید منتظری واقع شده است . شماره تلفن: 2353505 ، 2255881 ، 2352234-0441 شماره فکس :2339881
ادامه مطلب