موزه خصوصی بشرویه

موزه خصوصی بشرویه
موزه خصوصی بشرویه
موزه خصوصی بشرویه در اردیبهشت ماه سال 1387، با همکاری بخش خصوصی در خانة تاریخی ملا عبدا… تونی (اسدی) واقع در بافت تاریخی شهرستان بشرویه ایجاد و راه اندازی گردید. این بنا از خانه های چهار ایوانی دورة صفویه می باشد و با معماری اصیل خود، زادگاه یکی از علمای بزرگ ایران در دورة صفویه به نام ملاعبدا… تونی بشروی بوده است و دارای اتاق های متعدد، مطبخ، اتاق زمستانی و اتاق بادگیر می باشد. بنای منزل اسدی باتوجه به گفته های افراد محلی حدوداً چهارصد سال قدمت دارد و باتوجه به تزئینات معماری آن، تقریباً هم زمان با بنای مسجد میانده می باشد. اشیاء به نمایش گذاشته شده در این موزه شامل موارد زیر می باشد: – ل...
ادامه مطلب