مقاصد گردشگری

لطفا میهمان نواز باشید!
روزنامه دنیای اقتصاد – مترجم: مهدی نیکوئی – به جرات می توان ادعا کرد ساکنان بسیاری از مقاصد گردشگری موفق از میهمان نوازترین مردمان هستند. هر چند که برای همه مقاصد داشتن ساکنان و کارکنان میهمان نواز ممکن است، اما در تئوری محال است که تمامی آنها یا تقریبا تمامی آنها میهمان نواز باشند. از این رو تنها بخشی از مقاصد هستند که می توانند به میهمان پذیر بودن شهره باشند. با این شرایط مقاصدی که در آن مساعدت و روحیه میهمان نوازی غالب باشد، توان رقابتی آنها به صورت چشمگیری افزایش می یابد. میهمان نوازی و رفتار کارکنان بخش گردشگری و به ویژه هتلداری سهم مهمی در تجربه کلی خدماتی دارد که گردشگران تجربه می کنند...
ادامه مطلب
رابطه محیط و توریسم
ترجمه و تلخیص: مهدی نیکوئی* – روزنامه دنیای اقتصاد در گذشته، مقاصد برای ارزیابی عملکرد اقتصادی و میزان موفقیت خود در امر رقابت، تنها از روش های حسابداری مرسوم استفاده می کردند. در سال های اخیر، اقتصاددان های محیطی به مخالفت با این شیوه محاسبه پرداخته اند و بر این امر تاکید می شود که مقاصد به همان اندازه که بر عملکرد و دارایی های خود نظارت دارند، باید به مسوولیت های اجتماعی و محیطی خود نیز توجه داشته باشند. مشکل از آنجایی احساس شد که تخریب محیط طبیعی به واسطه توریسم در بسیاری از موارد توان رقابت یک مقصد با دیگر مقاصد را به شدت تحت تاثیر قرار داد. به عنوان مثال ادعا می شد که کاستاریکا طی چند...
ادامه مطلب