محمد آباد ریگان

محمد آباد ریگان
محمد آباد ریگان
محمدآباد از شهرهای استان کرمان در جنوب شرقی ایران است. این شهر مرکز شهرستان ریگان می باشد. جمعیت محمد آبادریگان در سال 1385، برابر با 5٫982 نفر بوده است .
ادامه مطلب