محله فرحزاد

محله فرحزاد
محله فرحزاد
محله فرحزاد از محله های قدیمی شمال تهران است که از گذشته به صورت روستایی در مسیر جاده امامزاده داوود استقرار داشته و به مرور زمان و در اثر توسعه پایتخت به صورت محله ای از شهر تهران در آمده است. به نوشته عباس اقبال: «فرحزاد قریه دیگری است در شمال غربی طهران بین تجریش و کن. نام این قریه نیز در کتاب منطقه الطالبیه آمده اما به شکل فرزاد که املای صحیح قدیم آن فره زاد بوده و بعدها این نام به صورت فرح زاد درآمده که به معنای محل زایش و پیدایش شادی است.» این محله در منطقه2 شهرداری تهران واقع شده است. ضلع شمالی این محدوده به دامنه های ارتفاعات رشته کوه البرز منتهی می شود(ارتفاع 1800 متر از سطح دریا ...
ادامه مطلب