لباس محلی زنجان

لباس محلی زنجان
لباس زنانه: لباس زنان استان زنجان در ضمن سادگی، بسیار زیبا و متنوع است. معمولاً برای سر، از سه نوع پوشش استفاده می شود. ابتدا پارچه ای به نام «پوشن» موی سر را با قوس پیشانی به طور محکم محافظت می نماید سپس ابزار دومی که به جهت حفاظت پوشن مورد استفاده است «چنه التی» (زیر چانه) نام دارد که خود از سکه های قلابدار به هم پیوسته و یا منجوق رنگارنگ تشکیل شده و از زیرچانه تا فرق سر پیچیده می شود. پوشش سوم به نام «یاشماق» (روسری) است که برای پوشش دهان، چانه و گردن استفاده می شود. پوشش بالا تنه ابتدا «جلیزقا» (جلیقه) است که بدون آستین می باشد. نوع آستین دار این پوشش که «یل» نام دارد، مورد استفاده متمولین...
ادامه مطلب