قلعه کک کهزاد زابل

قلعه کک کهزاد زابل
قلعه کک کهزاد، این قلعه و دژ نظامی در نزدیکی رودخانه هیرمند سیستان و در 40 کیلومتری جنوب شرقی زابل قرار دارد که شرقی ترین مرز مشترک ایران و افغانستان است. قدمت این قلعه به دوره اشکانیان - دوره ساسانیان میرسد و از قلعه های بسیار قدیمی ایران است. معماری قلعه قلعه کک کهزاد، عناصر اصلی شامل ساختمان مرکزی، برج و باروی قلعه است. ساختمان مرکزی آن در ضلع شمالی قرار دارد و اتاق های آن در دو طبقه است. قلعه مذکور با توجه به نوع ساخت و با در نظر گرفتن موقعیت استراتژیکی منطقه، به یک دژ نظامی شبیه است ذوالفقار کرمانی در کتاب جغرافیای نیمروز می نویسد: این قلعه در روی تپه واقع شده است و این قلعه را حش...
ادامه مطلب