قلعه کهنه دبیران

قلعه کهنه دبیران
قلعه کهنه دبیران، قلعه ای قدیمی است که از خشت و گل ساخته شده و در 2 کیلومتری شمال شرقی شهر دبیران قرار دارد. قدمت تاریخی این قلعه مشخص نیست و در کتابهای تاریخی نیامده است. اما این قلعه شباهت بسیاری با قلعه های موجود در منطقه سریزد شهر یزد دارد که قدمت آنها مربوط به دوره ساسانیان و برخی از آنها مربوط به دوره صفویه است.
ادامه مطلب
قلعه کوشمغان
قلعه کوشمغان یکی از آثار قدیمی محله کوشمغان است که در 3 کیلومتری غرب سمنان قرار دارد. محله کوشمغان به همراه محله های زاوغان و کدیور سه محله بسیار کهن و قدیمی شهر سمنان را تشکیل می دهند که محلات ثلاث نامیده می شوند. قلعه کوشمغان در گذشته دارای یک خندق بوده است و مردم با استفاده از تخته پل وارد قلعه می شدند. در حال حاضر خندق اطراف قلعه تا حدودی سالم باقی مانده است. درِ قلعه که از گذشته باقی مانده از سنگ یکپارچه تشکیل شده است. تا چند دهه پیش تعدادی خانواده در داخل قلعه زندگی می کردند. به نظر می رسد در گذشته بزرگان زرتشتی در این محل ساکن بودند و احتمالاً آتشکده آنان نیز در داخل قلعه بوده است به...
ادامه مطلب