قلعه نجفقلی خان مرند

قلعه نجفقلی خان مرند
قلعه نجفقلی خان قلعه ای بزرگ و خاکی است. در قسمت های شمالی و شمال شرقی آن بناهای مسکونی ساخته شده است،سمت جنوبی و جنوب غربی آن را زمین های زراعی و باغات سرسبز احاطه نموده، همچنین ناحیه شمال غربی آن گورستان قدیمی (خان جان آباد) واقع شده است. امروزه این گورستان قدیمی کاملاً متروک و به ساختمان تبدیل شده است. این تپه خاکی به دوره ساسانیان نسبت داده شده است. قلعه ی مذکور از عصر ظهور اسلام تا اواخر دوره قاجار مورد استفاده بوده است. در بنای این قلعه خشت های بزرگ به ابعاد 40*30 به کار رفته که در واقع تنها مصالح ساختمانی آن می باشند. با گذشت زمان و تحت تأثیر عوامل طبیعی و حفاری ها و خاکبرداری های پراکن...
ادامه مطلب