قلعه نارنجستان ( نارنج قلعه )

قلعه نارنجستان ( نارنج قلعه )
شامل تپه ای ساسانی و بقایای قلعه ای مربوط به قرون متاخر اسلامی در شمال تپه و همچنین بقایای مسجدی شبستانی از قرون متاخر اسلامی در فاصله 50 متری شمال قلعه است از ویژگی های این بنا شیوه طاق زنی زیبا و سقف های گنبدی فضای درونی است که با ملات گچ ساخته شده است. سردرها با طاق های جناقی و دروازه ورودی با دو نیم برج گرد از ویژگی های مهم این بنا است.
ادامه مطلب