قلعه عباس آباد

قلعه عباس آباد
قلعه عباس آباد در بررسی باستان شناسی که در سال 1367 هجری شمسی بر محور تپه تاریخی قالاچی در بوکان به انجام رسید. در مجاورت جنوب شرقی روستایی به همین نام و بر روی تک ارتفاع آهکی که در محل به « گردی تپه » اشتهار دارد مورد شناسایی قرار گرفت. دژ بر تمام ارتفاعات مجاور و نیز دشت وسیع در اطراف رودخانه تتاهو که از جنوب به شمال در جریان است کاملاً مسلط می باشد. معماری قلعه عباس آباد، شکل این قلعه بیضی شکل است و برج های ان نیم دایره هست و بسیار جالب است. شکل قلعه عباس آباد بیضی شکل است و برج های ان نیم دایره هست و بسیار جالب است. بیضی نزدیک به دایره است و برج های آن نیم دایره و توپر می باشد. سنگ...
ادامه مطلب