قلعه عاشوراگاه نائین

قلعه عاشوراگاه نائین
قلعه عاشوراگاه در بالای کوهی در قسمت شرقی شهر نائین قرار دارد. قلعه عاشورگاه تقریبا از تمام نقاط محمدیه و از جاده نائین به انارک دیده می شود. بنا بر موقعیت سوق الجیشی این قلعه احتمالا از آن به عنوان دژی دفاعی استفاده می شده است. راهزنان فرهنگ، بارها به این قلعه دستبرد زده و اشیاء عتیقه فراوانی از آن به یغما برده اند، از این رو در قلعه فعلاً بسته است. با این همه، شکوه این قلعه چندان است که تماشای آن روح را بر می انگیزد. معماری قلعه عاشوراگاه قلعه تاریخی عاشوراگاه به صورت چند ضلعی و چندین نیم برج ساخته شده. این قلعه که قدمت آن به پیش از اسلام می رسد، سنگی و دارای 6 برج است. بلندی هر برج ...
ادامه مطلب