قلعه شمس آباد

قلعه شمس آباد
قلعه شمس آباد در 15 کیلومتری شهرکرد در روستای شمس آباد واقع است. این قلعه در حدود 120 سال پیش به دست یوسف خان امیر مجاهد از خوانین بختیاری اواخر دوران قاجاریه و اوایل دوران پهلوی بنا شد. معماری قلعه شمس آباد قدیمی دارای یک ساختمان مرکزی است که از 2 طبقه تشکیل شده است، طبقه اول این بنا دارای 2 ایوان ستون دار در جهت شرق و غرب است که از طریق پلکان سنگی به حیاط مرتبط می شوند .چند اتاق با کاربری های مختلف در طرفین قلعه قرار گرفته که تزئینات خاصی ندارد از جمله زیبائی های این قلعه ستون های به کار رفته در ایوان غربی است که مکعبی و مزین به نقوش گیاهی و انسانی است که مردانی مسلح با لباس محلی برر...
ادامه مطلب