قلعه سیبه

قلعه سیبه
دژ تاریخی سیبه در بخش کوخرد بستک هرمزگان در جنوب ایران است . قلعه سیبه دژی تاریخی است واقع در دهستان کوخرد در بخش کوخرد شهرستان بستک در غرب استان هرمزگان و یکی از نقاط دیدنی استان هرمزگان در جنوب ایران است . مقر حاکم قلمرو سیبه قلعه سیبه مقر حاکم قلمرو سیبه در زمان زرتشتیان ( گورها ) بوده که بر این منطقه حاکم بودند و بنا به گفته ریش سفیدان و بزرگسالان محل ، نام قدیم منطقه سیبه بوده است وحاکمان این محل مناطق بسیاری زیر نظر داشته اند . وهمانطور که از گفتار کهنسالان روایت است قلعه سیبه مقر حاکم سیبه بوده ، قلعه سیبه ، قلعه ای بسیار بزرگ بوده و دور تا دور قلعه حصار بند بوده و بواسطه یک خندق ...
ادامه مطلب