قلعه سلاسل

قلعه سلاسل
قلعه سلاسل در استان خوزستان و در شمال غربی شهرستان شوشتر در کنار رودخانه شطیط قرار دارد. قدمت این قلعه بر طبق برخی روایات مربوط به دوره ساسانی می شود. ولی بر طبق گفته راولینسون این قلعه همان قلعه باستانی مربوط به دوران ساسانی نیست. قلعه سلاسل بارها و بارها بازسازی شده و ویرانی هایی که در حال حاضر به چشم می خورد مربوط به قلعة دوران قاجار است. این قلعه دارای 2 در بزرگ است و در سمت شمال و شمال شرقی آن خندقی وجود دارد که در جنوب به نهر داریون منتهی می شود. قلعه سلاسل که برخی نام سلاسل را مربوط به شخصی به نام ابی سلاسل می دانند که در قرن 4 زندگی می کرده و قلعه را تعمیر و مرمت کرده است. ...
ادامه مطلب