قلعه رحمت آباد یزد

قلعه رحمت آباد یزد
قلعهٔ رحمت آباد در روستاى رحمت آباد شهر یزد قرار دارد. مالک اولیهٔ این قلعه، شخصى به نام حاجى ابوالقاسم دشتی بود. زیباترین بخش معمارى این قلعه، دروازهٔ ورودى و عمارت اربابى آن در ضلع جنوبى است که با آجر ساخته شده است. در چهار طرف این قلعه، چهار برج نگهبانى به ارتفاع حدود ده متر وجود داشت و دیوارهاى چینه اى با ارتفاع حدود نُه متر، قلعه را محصور مى کرد. در حال حاضر دو برج دیده بانى آن و قسمتى از حصار ضلع جنوبى باقى مانده است
ادامه مطلب