فرودگاه بندرعباس

فرودگاه بندرعباس
فرودگاه بندرعباس (یاتا: GDS – ایکائو: OIKB)فرودگاهی بین المللی در شهر بندرعباس، ایران است. فاصله این فرودگاه تا مرکز شهر 5.8 کیلومتر می‌باشد و در زمینی به مساحت 4.481 هکتار بنا گردیده‌است. سطح زیر بنای برج مراقبت پرواز و فضاهای جانبی 1000 متر است. مساحت زیر بنای ترمینال شامل طبقه هم کف و اول 6888 متر مربع که در حدود 700 متر مربع آن که جنب ساختمان اداری می‌باشد، در سال 1365 بنا گردیده‌است. طبقات اداری و عملیاتی 2800 متر مربع و ساختمان پاویون با وسعت 300 متر مربع در سال 1372 افتتاح گردید. پروژه ترمینال پروازهای خارجی نیز به زیر بنای 2350 متر مربع می‌باشد. فرودگاه بندرعباس در حال حاضر در حدود ...
ادامه مطلب