فرودگاههای-ایران

فرودگاه بین المللی مشهد
فرودگاه بین المللی مشهد که با نام “فرودگاه شهید هاشمی نژاد” نیز شناخته می شود، پس از فرودگاه بین المللی مهرآباد تهران، دومین فرودگاه پر رفت و آمد کشور محسوب می شود و از لحاظ تعداد پروازهای ورودی و خروجی روزانه، رتبه نخست را در سطح کشور دارا می باشد. این فرودگاه در سال 1330 خورشیدی و در زمان سلطنت محمدرضا شاه پهلوی در زمینی به مساحت 540 هکتار در جنوب شرقی شهر مشهد ساخته شد. فرودگاه مشهد در حال حاضر دارای دو باند موازی می باشد که ظرفیت پذیرش کلیه هواپیماها تا رده بوئینگ 747 را دارد. تعداد 17 شرکت هواپیمایی داخلی و 10 شرکت خارجی، به فرودگاه بین المللی مشهد پرواز دارند و این فرودگاه روزان...
ادامه مطلب