غار بله زار فارس

غار بله زار فارس
غار بَلَه زار، از غارهای بسیار زیبای استان فارس است. موقعیت جغرافیایی غار بله زار فارس در 2 کیلومتری شمال روستای بله زار از توابع بخش دشمن زیاری شهرستان ممسنی واقع شده است. این غار دارای دو دهانه می باشد که دهانه اصلی آن در ارتفاع 2104 متری از سطح دریا است. طول غار مذکور 1500 متر و عمق آن 20 متر می باشد. این غار در نتیجه فرسایش آبی به وجود آمده و در تمام فصول سال آب مختصری درون غار جریان دارد و به دلیل این رطوبت دائمی در محل هایی از غار قارچ دیده می شود. این غار زیستگاه جاندارانی همانند خفاش و عنکبوت می باشد.
ادامه مطلب