غار اژدهای رودسراب

غار اژدهای رودسراب
این غار در ارتفاع 1600 متری دامنه جنوب غربی کوه سفید دهستان طبس قرار دارد. از نظر موقعیت نسبی: در فاصله 2کیلومتری جنوب روستای رودسراب واقع شده است. ورودی اولیه این غار 4/20 در 4/30 می باشد. و مدخل اصلی دارای ابعاد 1/50 در 1/30 متر است. طول راهروی اصلی 15متر و در انتها به یک دهلیز فرعی به ارتفاع 0/7 و عرض 1 متر با تمایل به سمت جنوب شرقی منتهی می گردد. به دلیل قرار گرفتن نامتوازن یک برجستگی سنگی در اطراف دهانة این مدخل ورود به آن بسیار مشکل است. این غار از نوع گسلی بوده و کف آن ازخاک رسوبی پوشیده شده است. با توجه به قرارگرفتن غار در دامنه کم شیب کوه، دسترسی به آن بسیار آسان و علاقه مند...
ادامه مطلب