غار اوریه

غار اوریه
موقعیت به فاصله 8 کیلومتری قُروه سنندج و در جنوب شرقی آن، روستای اُرویه قرار دارد از این روستا و با 5/1 ساعت کوه​پیمایی به دهانه چاهی آهک ساخته می​رسیم. معرفی چاه در منطقه​ای پدید آمده که به وسعت چندین کیلومتر مربع پوشیده از معادن سنگ تراورتن است. ساختمان چاه در نزدیکی قله کوهی کم ارتفاع قرار گرفته و دهانه آن حدود 2 متر است. در گذشته ریزشی در دهانه رخ داده و سنگی بزرگ به گونه​ای محکم دهانه را به دو بخش تقسیم کرده است. عمق چاه حدود 42 متر است و به شکل مخروط تا انتها ادامه دارد. قطر انتهای چاه حدود 7 متر است. چاه زیستگاه کبوتران است. طی قرن​ها فضله ریزی کبوتران، لایه​ای به ضخامت چ...
ادامه مطلب