غار اسب

غار اسب
مختصات : 36 درجه و 843/53 دقیقه شمالی 49 درجه و 255/42 شرقی ارتفاع از سطح دریا : 2545 متر کارگاه یک بلوک سنگی است که بدون نیاز به میانی ما را به انتهای چاه رساند. غار اسب ابعاد دهانه حدود 3 در 5/1 متر است. دهانه در کف زمین قرار دارد.چاهی به عمق 20 متر ورودی این غار را تشکیل می دهد. تمام مسیر فرود بصورت پا به سنگ است. در کف این چاه دو مسیر راست و چپ وجود دارد. شاخه راست کوتاه و حدود 5 متر است. شاخه چپ به طول حدود 20 متر می باشد که در میانه راه به سمت بالا رفته و دهلیزی عمودی را پدید می آورد. تشکیلات غار سنگ بصورت استالاگمیت، استالاکتیت و ستون وجود دارد
ادامه مطلب