غار آقا سید عیسی

غار آقا سید عیسی
غار آقا سید عیسی، غار مهم ترین غار منطقه به حساب می آید که در بیدگل واقع است و از طریق فارسان قابل دسترسی می باشد. این غار مسیر باریک و درازی داشته و در میان آن دریاچه زیبایی وجود دارد. در نزدیکی این غار چشمه ای از داخل زمین می جوشد. غار آقا سید عیسی نیز مانند پیرغار دارای اهمیت مذهبی بوده و مورد احترام اهالی منطقه است. آقا سید عیسی از علما و فضلای بزرگ زمان خود بوده است. آقا سید عیسی مشهور به سید صوفی و صاحب حالات صوری و معنوی و دارای کشف و کرامات بوده است. ایشان در علم جبر و اعداد نیز دست داشته اند. اکثرا منزوی بوده و معتکف می شدند. ایشان در بورجان (یکی از توابع لرستان) مدفون است. در زمان ظل...
ادامه مطلب