غار آزادخان محلات

غار آزادخان محلات
غار آزاد خان در فاصله حدود 10 کیلومتری شهر محلات استان مرکزی در شمال روستای سنجه باشی منطقه سفید دَر، قرار دارد. در هنگام بارندگی، این غار همچون تصویه عمل می کند؛ از سقف آن آب چکیده و در کف غار آبی گوارا و فراوان جمع می شود. غار آزادخان یک غار باستانی است و در خصوص وجه تسمیه آن گفته می شود که در زمان حمله آزادخان (یکی از سرکردگان افغانی) به روستای پورکان (که بعدها به محلات تبدیل شد)، عده زیادی از مردم پورکان به این غار پناه می برند. در این هنگام افراد زیردست آزادخان به دستور وی دهانه غار را با سنگ مسدود می نمایند و در نتیجه تمام کسانی که داخل غار بودند، در اثر گرسنگی جان خود را از دست می دهند....
ادامه مطلب