عنبران

عنبران
جمعیت : 6161 کد تلفن : 452 شهر عَنبَران یکی از شهرهای استان اردبیل ایران است. مردم عنبران به زبان تالشی به لهجه عنبرانی صحبت می کنند که در شهرستانهای اردبیل خلخال و نمین نیز رواج دارد. گلیم عنبران یکی از صنایع دستی مشهور اردبیل است. نقاط دیدنی عنبران:پیکره سنگی بابا داوود عنبران پیکره سنگی عقاب تالش کوه هستل باند تفرجگاه ایران رود عنبران تفرجگاه تانگی عنبران آب معدنی خان حونی عنبران نقاط زیارتی:آرامگاه شیخ محمد سعید نقشبندی
ادامه مطلب