عمارت چوکام رشت

عمارت چوکام رشت
عمارت چوکام در هسته ی مرکزی بافت روستای چوکام از توابع بخش خمام شهرستان رشت، قرار دارد. مجموعه متعلق به ناصرالملک، نایت السلطنه ی احمدشاه قاجار بوده و وی آن را به فرزندش حسین علی خان قراگوزلو واگذار کرد، این مکان تفرج گاه وی در فصول مختلف سال بوده است این ملک به همراه مستحدثاث آن مصادره گردید. عمارت قدیمی باغ از جمله آثار به جا مانده از دوره ی قاجار و پهلوی است. معماری عمارت چوکام بنای آن در دو طبقه ساخته شده و ایوان زیبای آن مزین به ستون ها، سرستون ها و نرده های چوبی است. ورودی اصلی ساختمان در مرکز ضلع جنوبی آن قرار دارد و با ستون های تزیینی، سقف، سفال پوش و تزیینات گچی آراسته شده است...
ادامه مطلب