عمارت سالارسعید

عمارت سالارسعید
عمارت سالار سعید واقع در خیابان امام و کوچه حبیبی، در زمان حکومت ناصرالدین شاه قاجار توسط ملا لطف الله شیخ الاسلام که یکی از علمای مشهور اهل سنّت در دوره قاجاریه بوده است احداث شد. پس از درگذشت ملا لطف الله، این عمارت توسط وُراث آن مرحوم به صورت دو بخش بیرونی و اندرونی به اشخاص دیگری واگذار شد. بخش بیرونی به تملک عبدالحمید خان سنندجی معروف به سالار سعید و بخش اندرونی به تملک خانواده حبیبی درآمد. سالار سعید در شهریور ماه سال 1336 خورشیدی بخش بیرونی را به اداره فرهنگ (آموزش و پرورش فعلی) واگذار نمود و این بنا تا سال 1351 در تملک این سازمان بود و در این مدت تحت عناوینی چون دانشسرا، اداره فرهنگ، ک...
ادامه مطلب