عمارت ذوالفقاری

عمارت ذوالفقاری
عمارت ذوالفقاری در مرکز بافت قدیمی شهر زنجان در محله ای به نام دالان آلتی در ضلع شمالی سبزه میدان و مسجد جامع واقع شده است. این بنا توسط سردار اسعد ذوالفقاری ساخته شد و محل سکونت فرزند وی؛ محمودخان ذوالفقاری بوده است که در زمان قضیه آذربایجان و فرقه دمکرات، به مقابله با دمکرات ها پرداخت و به همین دلیل از محمدرضا شاه پهلوی نشان و درجه سرهنگی دریافت کرد. این مجموعه شامل ساختمان های اندرونی و بیرونی و قسمت های اداری است که قبل از احداث خیابان ذوالفقاری (طالقانی کنونی) با یک شبکه ارتباطی در طبقه همکف و زیرزمین به همدیگر مرتبط بوده است. هم اکنون این مجموعه تقسیم شده و قسمت هایی از آن از میان رفت...
ادامه مطلب