عمارت دیوانخانه شیراز

عمارت دیوانخانه شیراز
این بنا یکی از عمارت های تاریخی شهر شیراز می باشد. این عمارت در پیرامون ارگ کریم خان قرار گرفته است و در گذشته به «عمارت دیوانخانهٔ کریم خان زند» مشهور بوده است. این عمارت مربوط به دوره قاجار است و در شیراز، خیابان لطفعلی خان زند ـ محله قوام واقع شده و این اثر در تاریخ 30 اردیبهشت 1354 با شمارهٔ ثبت 1073 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. معماری عمارت دیوانخانه از تالاری بزرگ تشکیل پیدا کرده است که دو ستون چوبی در ورودی آن قرار دارند؛ البته پیش تر به جای این دو ستون چوبی، دو ستون سنگی قرار داشته اند که توسط آغامحمدخان قاجار به تهران منتقل شده اند.
ادامه مطلب