عمارت خسروآباد سنندج

عمارت خسروآباد سنندج
عمارت خسروآباد در بلوار شبلی (خسروآباد سابق) شهر سنندج قرار دارد. تاریخ بنای اولیه عمارت و باغ به طور دقیق مشخص نیست و لیکن پاره ای منابع تاریخی زمان ساخت اولیه آن را به زمان خسرو خان اول اردلان (همزمان با حکومت کریم خان زند) می دانند. عمارت خسروآباد با شماره 1491 در فهرست آثار ملی ایران ثبت گردیده است. تاریخچه عمارت خسروآباد تاریخ بنای اولیه عمارت و باغ به طور دقیق مشخص نیست و لیکن پاره ای منابع تاریخی زمان ساخت اولیه آن را به زمان خسرو خان اول اردلان (همزمان با حکومت کریم خان زند) می دانند که در سال 1223 هجری قمری توسط امان اله خان اردلان حکمران مقتدرکردستان برای فرزندش خسرو خان ناکا...
ادامه مطلب