روستای گرمناب

روستای گرمناب
گرمناب(Garmanab) یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در شهرستان خداآفرین واقع شده است. در اوایل قرن بیستم ساکنین روستا ارمنی بودند که تدریجا به تبریز یا ارمنستان مهاجرت کردند. در زمان رضا شاه یکی از خوانین ایل محمد خانلو، به نام رضاقلی خان، مالکیت روستا را بدست آورد. در بحبوحهٔ جنگ جهانی دوم روستا توسط شیعیان و پیروان اهل حق دوباره آباد شد. بر این اساس اسدالله خان محمد خانلو، در مصاحبه ای در سال 1342، اهالی گرمناب را از اعضای ایل محمد خانلو بشمار آورده است. در اواخر دهه 90 میلادی گرمناب کاملاً تخلیه شد. از سال 2005 تعدادی از ساکنین قبلی، که به تهران مهاجرت کرده بودند، برگشته و در مر...
ادامه مطلب