روستای گرماش

روستای گرماش
روستای گرماش در فاصله 35 کیلومتری سنندج و در شمال غرب سنندج در استان کردستان قرار گرفته است. از طرف شمال به روستای آرندان، از جنوب به نوره، از طرف جنوب به کرجو و از طرف غرب با روستای عیسی آباد همسایه است. جمعیت ساکن در روستای گرماش 170 نفر است و در قالب 36 خانوار زندگی می کنند. امکانات موجود در روستا عبارتند از: برق، گاز، تلفن ثابت و سیار و مدرسه ابتدایی این روستا دارای زمینهای حاصلخیز کشاورزی است که اهالی آن به زراعت و باغداری مشغول هستند. محصولات اصلی زراعی آن گندم و جو و همچنین نخود است و به خاطر جمعیت کم روستا اکثر مردم مشغول دامداری هستند. وجه تسمیه روستای گرماش در فاصله 25 کیلومتری سنندج...
ادامه مطلب