روستای کوهپایه سرا

روستای کوهپایه سرا
در 25 کیلومتری روستای بابل روستای زیبای کوهپایه سرا واقع شده است روستای کوهپایه سرا از شمال به روستای لی طالار از جنوب به روستای لته ، از شرق به دامنه های جنگل ، از غرب به رودخانه سجاد رود و شهر گلیا منتهی می شود. روستایی که جمعیت آن مجموعا 1100 نفر و حدود 200 خانواراست. روستای زیبای کوهپایه سرا از توابع بندی شرقی است و شغل قالب مردم کوهپایه سرا کشاورزی و دامداری است. رودخانه سجادرود که از رشته کوههای البرز سرچشمه می گیرد سالهاست با مردم کوهپایه سرا الفتی دیرینه دارد و مردم کوهپایه سرا سالهاست که رمزو راز همنشینی با این رودخانه را آموخته اند و با آن مانوس شده اند.برنج همچون روستاهای مازندران م...
ادامه مطلب