روستای کهنگ

روستای کهنگ
روستای کهنگ از شمال به شهرستان اردستان ، از جنوب به کوهپایه از شرق به نایین و از غرب به سگزی منتهی می شود. این روستا بلندترین نقطه قابل سکونت در شهرستان اردستان است.و رشته کوههای مارشنان در مجاورت این روستا قرار دارد که قله آن در ارتفاع 3330متر بالاتر از سطح دریا قرار گرفته است. سابقه سکونت در این روستا به بیش از یکهزار سال پیش بر می گردد و در آن روزگار با حفر قناتها مردم زندگی شبانی در جوار چشمه هار رها کرده و در این منطقه ساکن شدند و به کشاورزی پرداختند. کهنگ از سه محله بالا ده ، میان ده و شاه آباد تشکیل شده و عمده ساکنان آن از سادات زواره هستند و از کوهپایه به این مکان آمده اند. واژه کهنگ ب...
ادامه مطلب