روستای کناره

روستای کناره
روستای کناره یکی از روستاهای شهرستان رستم از توابع استان فارس می باشد که حدوداً120خانوار دارد و دارای جمعیتی تقریباً600نفرمی باشد از روستاهای اطراف این روستا(کناره)می توان به چهارطاق،بکر(سفلی و علیا)،گلبابکان،تیرازجان،پرین ونوگک اشاره کرد شغل مردم روستای کناره اغلب دامداری و یا کشاورزی به صورت دیم یا آبی است مشکلی که از سالی پیش این روستا با آن مواجه است مشکل کم آبی است که در راستای همین مشکل قرار شد که داخل روستا چاهی زده شود منتهی بعد از زدن چاه متاسفانه دیگر پی گیریی نشد تا این مشکل هنوز ادامه داشته باشد یکی از پروژهای عظیمی که قرار بود انجام بشود زدن سدی خاکی بر دودهنه کوه های چهارطاق و کن...
ادامه مطلب