روستای مبارک آباد کردستان

روستای مبارک آباد کردستان
فاصله روستای مبارک آباد تا شهرستان دهگلان حدود 8 کیلومتر و تا مرکز شهر بلبان آباد حدود 14 کیلومتر می باشد. امکانات روستا شامل: مخابرات، دهیاری، 2 مدرسه راهنمایی و ابتدایی، گاز، برق و خانه بهداشت اسم قدیم مبارک آباد کوله رش بوده است اما چندین سال قبل به اسم مبارک آباد تغییر یافته. این روستا دارای 200 خانوار و حدود 800 نفر جمعیت است. وجه تسمیه این روستا: در حدود 400 سال پیش این منطقه شهر بوده و همچنین محل عبور کاروان کورش کبیر و دشتی در پایین این وستا قرار داشته به نام تپه که به دلیل مرتفع بودن این دشت به صورت تپه ای سیاه نمایان می شده که به کوله رش یعنی کوتاه و سیاه مشهور بوده و بعدها به مبارک ...
ادامه مطلب