روستای-ماخونیک

روستای ماخونیک
روستای ماخونیک یکی از ده روستای عجیب ایران که ویژگی های زیستی و جلوه های قومی و فرهنگی منحصر به فرد آن نظر پژوهشگران و سیاحان را به خود جلب کرده و تحسین و شگفتی آن ها را برانگیخته است . روستای ماخونیک واقع در شرقی ترین خاک این مرز و بوم از توابع شهرستان سربیشه است . این روستا در 143 کیلومتری بیرجند مرکز خراسان جنوبی و در مرز مشترک ایران و افغانستان قرار دارد. در مورد وجه تسمیه ماخونیک با استناد به معتبرترین اسناد با قدمت 300 ساله و ادعای قدیمی های روستا به این نتیجه رسیدیم که نام قدیم ماخونیک « مادخونیک » بوده که از دو جزء « ماد » و « خونیک » تشکیل شده است . ماد نام قومی آریایی و خونیک نیز به ...
ادامه مطلب