رود کارون

رود کارون
این رود با طول 950 کیلومتر طولانی ترین رودی ا ست که تنها در داخل ایران قرار دارد و در عین حال تنها رودخانه ایرانی است که به آبهای بین المللی و اقیانوس های جهان ارتباط دارد. کارون تنها رود ایران است که بخشی از آن قابل کشتیرانی است و آب آشامیدنی شهر اهواز از رودخانه کارون تامین می شود. کارون از یک طرف در خرمشهر از طریق مصب خود به اروند رود که رودخانه های دجله و فرات از کشور عراق نیز به آن می ریزند وصل می شود و از طرف دیگر به خلیج فارس و اقیانوس هند مرتبط می شود. ایران از طریق اروند رود و کارون می تواند کالاهای تجارتی را از طریق کشتی و به وسیله حمل و نقل دریایی که ارزانترین وسیله حمل و ن...
ادامه مطلب