رود مند بوشهر

رود مند بوشهر
آبرفت های غنی رود مند که در فصل زمستان با طغیان این رودخانه از کوهستان های بالادست به همراه می آید. در شهرستان دشتی هنگامی که شیب زمین به حداقل می رسد ته نشین شده و در فصل تابستان با وزش بادهای گرم و خشک به صورت شن های روان و ذرات ریز گرد و خاک معلق در هوا به سمت سواحل شرقی در حاشیه امتداد رشته کوه زاگرس، کوه های بالادست روستاهای بادوله تا بنیادو، سرزمینی بسیار حاصلخیز ایجاد می کند که در طی سال های اخیر با رواج کشت گوجه فرنگی اهمیت و اعتبار اقتصادی و کشاورزی خود را نمایان کرده است. در حقیقت این آبرفت های رود مند است که در فصل تابستان همراه با وزش بادهای گرمی که از جنوب غرب به شمال شرق می وز...
ادامه مطلب