رودخانه کرگان رود تالش

رودخانه کرگان رود تالش
رودخانه کرگان رود دائمی بزرگ ترین و پرآب ترین رودخانه ناحیه غربی استان گیلان در شهرستان تالش است. این رودخانه دارای سه سرشاخه اصلی به نام های آق اولر، وزنه سر و رزه چای می باشد که شاخه های اصلی و میانی آن از ارتفاع 3000 متری کوه های تالش در امتداد البرز غربی سرچشمه می گیرند و در ارتفاع 350 متری، به شاخه شمالی می پیوندند. طول شاخه اصلی رودخانه 42/5 کیلومتر است و دارای دِبی قابل ملاحظه ای می باشد و متوسط آب دهی سالانه آن حدود 8 مترمکعب در ثانیه تعیین گردیده است. این رود در ماه های خرداد تا مهر تا حدودی کم آب می شود. با این وجود رودخانه کرگان رود دائمی است و هیچ گاه کاملاً خشک نمی شود. این رود پس...
ادامه مطلب