رودخانه کاجو

رودخانه کاجو
این رودخانه دائمی در شمال قصر قند جریان دارد و سیلاب های آن در ناحیه دشتیاری جاری می شود. این رود در انتها به رودخانه باهوکلات می پیوندد.
ادامه مطلب