رودخانه شور اشتهارد

رودخانه شور اشتهارد
رودخانه شور (ابهر رود) یا به گفته بومیان شورکات رودخانه ای است فصلی که در شمال اشتهارد از غرب به شرق جریان دارد، تنها رودخانه ناحیه اشتهارد است. این رودخانه از کوه های جنوب غربی آوج ( استان قزوین) سرچشمه می گیرد و پس از مشروب کردن دشت های ابهر، قزوین، شمال بخش اشتهارد و جنوب ساوجبلاغ به رودخانه کرج می پیوندد. این رودخانه به طور پراکنده دارای ماهی گورخری (Aphanius sophiae) می باشد و در بعضی فصول پرنده هایی چون سلیم طوقی، پرستو، ایگرت سفید و عقاب استپی در این ناحیه و توسط تیم طبیعت گردی البرز من (راگا) رویت گردید. علت شوری آب در این منطقه در واقع بر اثر فرسایش رود در ارتفاعات شمالی اشتها...
ادامه مطلب