رودخانه شادکام فارس

رودخانه شادکام فارس
این رودخانه در محدوده شهرستان اقلید استان فارس واقع شده است. این رودخانه از چشمه ای به همین نام که از ارتفاعات کوه آلمالیجه سرچشمه گرفته و پس از آبیاری دشت نمدان به دریاچه کافتر می ریزد، نواحی پیرامونی رودخانه شادکام از نظر گردشگری حائز اهمیت می باشد. این رودخانه در گذشته به نام رودخانه ساریاتن مشهور بوده است.
ادامه مطلب