رودخانه زرجوب

رودخانه زرجوب
این رود نیز همچون گوهر رود یکی از منابع اصلی تأمین آب تالاب انزلی است که از کوه های هزارمرز، نیزه سر، جوکلبندان و کچا در فاصله 25 کیلومتری رشت سرچشمه می گیرد. این رود پس از پیوستن به گوهر رود، به تالاب انزلی می ریزد. رودخانه های زرجوب و گوهر رود از موهبت های خدادادی شهر رشت می باشند که علاوه بر این که سبب پیدایش این شهر شده اند، زمانی به رشت طراوت و زیبایی و رونق می بخشیدند اما به دلیل نبود احساس مسئولیت و با توجه به این که هیچ سازمان و ارگانی وظیفه حفاظت و حراست از این دو رودخانه را بر عهده ندارد، اکنون شاهد وضعیت اسف بار رودخانه های زرجوب و گوهر رود می باشیم. در حال حاضر این رودخانه ها نق...
ادامه مطلب