رستوران برگ ریزان بابل

رستوران برگ ریزان بابل
برگ ریزان یک کبابی ساده در خیابان شریعتی بابل می باشد حتما به اینجا سربزنید چون ممکنه فرصت یک کباب خوری حسابی را از دست بدهید. حتما اگه گذرتان به این شهر افتاد سری به این رستوران بزنید و یکی از کباب هایش را امتحان کنید. آدرس :مازندران – بابل بابل، خیابان شریعتی، جنب شیرینی سرا
ادامه مطلب