رستوران ایتالیایی هتل شیراز

رستوران ایتالیایی هتل شیراز
Shiraz Hotel Italian Restauran آدرس: فارس – شیراز دروازه قرآن، هتل بزرگ شیراز تلفن تماس : 32274820-071
ادامه مطلب